Video kết quả Pháp vs Bỉ, gà trống vui mừng cất tiếng gáy